Kik is vagyunk

Az M.K. Faktor Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 1999. október 25-én alakult, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) előírásainak megfelelően.

Alapító tagjai két magánszemély és a MONETÁRIS KÖZPONT Befektető és Vagyonkezelő Részvénytársaság.

Az M.K. Faktor Zrt. jelenlegi tulajdonosa a FREE-M kft. (székhely: 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 9. 3.em.301.) tulajdoni és szavazati hányad: 100%

Székhely: 7624 Pécs, Barbakán tér 5. IV.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Magyar Nemzeti Bank
(1999-ben: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
Nyilvántartásba vételi szám: 11988935
Engedély száma: 161/2000
Adószám: 11988935-2-02
Szakmai érdekképviseleti szerv: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Cégjegyzékszám: 02-10-060278
Bejegyezve: 2000.05.19

Mivel foglalkozunk

Az M.K. Faktor Zrt. a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (továbbiakban: Hpt.) szereplő alábbi tevékenységeket végezheti érvényes működési engedéllyel:

    1. Hitel és pénzkölcsön nyújtása (Hpt. 3.§ (1) bekezdés b) pont)
    2. Pénzügyi lízing (Hpt. 3.§ (1) bekezdés c) pont)
    3. Kezesség vállalása (Hpt. 3.§ (1) bekezdés g) pont)
    4. Valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet – váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, váltóval saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység üzletági korlátozással (Hpt. 3.§ (1) bekezdés h) pont)
    5. Követelésvásárlási tevékenység (Hpt. 3.§ (1) bekezdés l) pont)
20+ év

tapasztalat

100+

elégedett ügyfél

50.000+

munkaóra

©2024 - MK Faktor